Privacyverklaring B. Your Event Manager

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door B. Your Event Manager geleverde producten en diensten. B. Your Event Manager wordt in dit document afgekort middels B.YE.

B. Your Event Manager, gevestigd te Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

B.YE verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze

zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die B.YE van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door B.YE in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode en plaatsnaam)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Dieetwensen
Verwerkt B. Your Event Manager ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. B.YE verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u een overeenkomst heeft met van B.YE, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor event registraties en promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit B.YE. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van B.YE. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is B.YE gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt B.YE zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

B.YE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

B.YE verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

B.YE gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

*Zie cookiebeleid onder aan dit document.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar

britt@byoureventmanager.com.

Beveiliging

B.YE hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. B.YE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij B.YE toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval B.YE gebruik maakt van de diensten van derden, zal B.YE in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal B.YE u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via britt@byoureventmanager.com.

COOKIEBELEID

De website www.byoureventmanager.com van B. Your Event Manager maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: Cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld om jouw voorkeuren te onthouden en om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Tevens stellen Cookies {Bedrijfsnaam} in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van {Bedrijfsnaam}, de optimalisering daarvan en overeenkomstig de wensen van gebruikers aan te passen.

Uitschakelen Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen zodat u geen cookies ontvangt. Dit kan tot het gevolg hebben dat u (gedeeltelijk) geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten van {bedrijfsnaam}.

Cookies van derden

Er worden via de platformen van B. Your Event Manager ook cookies van derden geplaatst. In dit geval is het cookiebeleid van het derde bedrijf van toepassing op het gebruik van deze cookies.

Functionele Cookies

B. Your Event Manager maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. Deze functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Door middel van Functionele Cookies zorgt B. Your Event Manager er voor dat de website goed functioneert. Hierbij valt te denken aan:

 • Het opslaan van browserinstellingen zodat de website van B. Your Event Manager optimaal kan worden bekeken;
 • Het achterlaten van persoonlijke gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief en whitepapers.
 • Het achterlaten van contactgegevens.
  Daarnaast maakt B. Your Event Manager gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk cookies niet te accepteren of cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kunt u terecht bij Britt van Engeland.
Marketing Cookies

Op de website van B. Your Event Manager worden Marketing Cookies geplaatst van B. Your Event Manager en van derden. De Marketing Cookies van B. Your Event Manager worden ook op websites van derden geplaatst. De informatie uit de Marketing Cookies kan worden gecombineerd en maken het mogelijk dat:

 • B. Your Event Manager kan bijhouden welke advertenties u heeft bekeken.
 • B. Your Event Manager kan bijhouden hoe vaak u de advertentie heeft bekeken.
 • B. Your Event Manager kan voorkomen dat u telkens dezelfde advertentie te zien krijgt.
 • B. Your Event Manager aan de hand van uw online, surf, zoek- en koopgedrag relevante
  aanbiedingen kan doen.
  De volgende derde partijen plaatsen cookies op de website van B. Your Event Manager:
  – Facebook, LinkedIn, Instagram
Analytische / Statistiek Cookies

B. Your Event Manager maakt met behulp van derden gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website B. Your Event Manager te onderzoeken en aan de hand daarvan te optimaliseren. Via dergelijke statistieken wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe vaak u de website van B. Your Event Manager bezoekt. Voorbeelden van Analytische Cookies die door B. Your Event Manager worden opgeslagen zijn:

 • Vanaf welke pagina u op de website van B. Your Event Manager terecht bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang u de website van B. Your Event Manager bezoekt of gebruikt
 • Welke functionaliteiten u op de website van B. Your Event Manager gebruikt
Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via britt@byoureventmanager.com
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-05-2018